Referenties » CIP- Het opzetten van een afdeling die verantwoordelijk is voor softwareontwikkelproces en requirements engineering op basis van RUP®


In 2002 is het CIP opgericht om eenheid en optimalisatie te bereiken in het informatie management van de Nederlandse politie. In 2003 werd het Rational Unified Process ® gekozen om software delivery te standaardiseren. Prince2 werd gekozen als projectmanagementaanpak. Binnen CIP werd de Functionele Analyse (FA) afdeling verantwoordelijk gemaakt voor het software delivery proces als geheel. Hun focus lag vooral op requirements engineering, interactie design en het schatten van projecten. Vanwege een scheiding tussen demand en supply was de werkelijke softwareontwikkeling de verantwoordelijkheid gemaakt van een zusterorganisatie genaamd ISC.

De oorspronkelijke opdracht van Empulsys was om te mentoren bij het definiëren en opzetten van de FA afdeling. Het mentoren van requirements engineering op een van de softwareprojecten was een deel van het werk. Gebruikmakend van RUP® Business Modeling werden de (strategische) doelen van afdeling FA gedefinieerd. De volgende stap was het identificeren van haar processen en verantwoordelijkheden. Daarop volgde de uitlijning van de doelen van FA met de doelen van senior management en andere afdelingen. Tot slot hielpen we om concrete acties te identificeren om de gedefinieerde doelen te bereiken. Een van de initiatieven die hieruit volgde was het professionaliseren van de FA afdeling via mentoring en training.

Na deze eerste opdracht namen Empulsys professionals als mentor deel aan diverse projecten om het halen van de doelen van de FA afdeling zeker te stellen. Tegelijkertijd met het mentoren, werd Empulsys gevraagd om alle requirements analisten en projectmanagers te trainen in het toepassen van RUP®, objectoriëntatie, Requirements Management en Business Modeling.

Hoewel het CIP zelfvoorzienend is geworden, blijft Empulsys een belangrijke adviseur om van tijd tot tijd management issues te adresseren die in de dagelijkse praktijk van het CIP optreden.

“De mentoring en training van Empulsys heeft haar toegevoegde waarde bewezen in het verbeteren van onze software engineering en management vaardigheid. “
- John Duteweert, Manager FA afdeling CIP.

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.