Bedrijf
Over ons

Succesvol veranderen en verbeteren
Empulsys helpt vanaf haar oprichting in 2002 organisaties en bedrijven om beter te worden in of meer succesvol te zijn met softwareontwikkeling. We doen dit vanuit zowel de breedte, van idee tot en met een succesvolle uitrol, als de diepte, ofwel één of meerdere disciplines zoals project management of requirements. Onze insteek is altijd om een organisatie op eigen kracht meer succesvol te laten zijn. Er zijn tal van bedrijven die sneller, beter of goedkoper willen werken en waarbij softwareontwikkeling een cruciale sleutelrol vervuld. Onze kracht is om dat mogelijk te maken op basis van moderne methoden en technieken zoals Agile of Rational Unified Process. Zie voor voorbeelden van onze dienstverlening ook onze referenties.

Vanuit richtinggevende principes
Bij het helpen van projectteams en organisaties met het succesvol toepassen van agile of iteratief ontwikkelen, vielen ons steeds twee zaken op. In de eerste plaats de noodzaak tot het heel duidelijk op maat maken van de nieuwe werkwijze op basis van de specifieke kenmerken van een project en een organisatie. In de tweede plaats de wijze waarop kennis en vaardigheden zo snel mogelijk kunnen worden overgedragen aan projectteamleden of andere medewerkers van een organisatie. Dit leidde enerzijds tot een heel vroege omarming van werkwijzen die nu bekend staan onder het begrip ‘agile’ en anderzijds tot de uitwerking van ons ‘mentoring’ concept.

Mentoring
Vanuit een management perspectief is mentoring een risicovermijdende of -beperkende maatregel. Het doel van mentoring is dan het voorkomen van fouten en het nemen van meer goede beslissingen. Inhoudelijk is mentoring een slimme combinatie van opleiden, adviseren en voordoen. Een trainer, adviseur of een consultant werkt namelijk maar vanuit één van deze concepten en een coach hooguit vanuit twee. Echter, een mentor weet alle drie de concepten te combineren in zijn dagelijks werkzaamheden waardoor steeds op het juiste moment de juiste informatie met de juiste diepgang kan worden aangereikt. Een belangrijk kenmerk van mentoring is dan ook de hoge snelheid waarmee projectteamleden zich nieuwe technologie, methoden en technieken eigen maken. Mentoring is in onze visie dan ook een sleutel om teams in staat te stellen meer succesvol te zijn met softwareontwikkeling.

Mensen, Processen en Hulpmiddelen in balans
Ook een succesvolle sleutel voor succesvolle teams en organisaties is een goede balans tussen mensen (vaardigheden, eigenschappen), processen en hulpmiddelen. In de meeste gevallen gaat bij veranderen en verbeteren de aandacht vaak uit naar één van deze gebieden en dan met name processen en hulpmiddelen. Vanuit de agile gedachte staat echter de menselijk maat op de eerste plaats. Om snel beter te worden of meer succesvol te zijn, is het bijna altijd van belang om de balans te herstellen. Meten aan processen en de inzet van hulpmiddelen is vaak eenvoudig. Meten aan menselijke gedrag is vaak een heel ander verhaal. Dankzij een unieke en slimme menting is Empulsys echter wel in staat om ook te meten aan bewuste en onbewuste processen in organisaties. Behalve dat hiermee sneller de balans kan worden hersteld, is een organisatie ook in staat om de meest passende veranderinitiatieven te ontwerpen en te focussen op de juiste agile principes zodat onhandige beslissingen en verlies van kostbare tijd en middelen worden voorkomen. Lees voor meer informatie over deze unieke meting ook het gratis rapport Blijvend succes met iteratief ontwikkelen.

Voortrekkersrol
Empulsys heeft altijd een duidelijke focus op het doorontwikkelen van werkwijzen, gebaseerd op eigen praktijkervaringen. Een voorbeeld daarvan is dat we op verzoek van Rational Software de RUP® Business Modeling discipline hebben doorontwikkeld. Hiermee is onze praktijkervaring op dat gebied verankerd in het Rational Unified Process (RUP®) en daarmee over de hele wereld verspreid en toegepast.

 
Our People

Empulsys has offices in The Netherlands and in Belgium. Our team is covering the BeNeLux.

The Netherlands

Empulsys International B.V.

Roef 30
1319 AK Almere
The Netherlands

Belgium

Empulsys Belgium

Rue de Biomont 130
4650 Grand-Rechain
Belgium

 

The Belgian General Conditions are available for download below.


Eric Lopes Cardozo - Founder and RUP/Agile Mentor

Eric is one of the founders of Empulsys. He has about 20 years experience in the field of software engineering and software management. During his career Eric has fulfilled many roles on different projects, like business consultant, project manager, programme manager, estimator, information analyst, designer, programmer, tool specialist, teacher, test coordinator, UI-designer and author. Applying modern methods, techniques and technology is a common thread of which IBM Rational Unified Process, Agile (Scrum, Lean) but also Websphere/J2EE and .NET are some concrete examples.

Olivier Béghain - Associate and RUP/Agile Mentor

 

 

 

 


Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.