Organisatie ontwikkeling
Organisatie Ontwikkeling

Blijvend succes met iteratief ontwikkelen
Iteratieve softwareontwikkeling is een prima manier van werken voor software delivery afdelingen en andere organisaties die afhankelijk zijn van softwaresystemen. De uit de praktijk gemelde positieve resultaten zijn legio: een aanzienlijk hogere productiviteit (factor 4 tot 9), kostenreductie, minder productieverstoringen, kortere time-to-market, hogere medewerker- en klanttevredenheid en ook meer grip op risico’s, een grotere slagingskans van projecten, meer transparantie en meer adequate besluitvorming.

Waar kunnen we helpen
Empulsys biedt uitkomst en ondersteuning bij het realiseren van veranderen en bereiken van resultaatverbetering rond softwareontwikkeling en daaraan gerelateerde disciplines. Inzicht, overzicht, doorzettingsvermogen en het overwinnen van weerstand zijn daarbij essentiële ingrediénten. Voorbeelden van organisatiebrede vraagstukken die we eerder hebben opgelost zijn:

Alle aspecten meewegen
Uit onze ervaring is gebleken dat je de invoering van iteratieve softwareontwikkelmethodes moet behandelen als ieder ander verandertraject. Uitgaand van een heldere probleemstelling (tijdigheid, kwaliteit, productiviteit) definiëren we samen met belanghebbenden een holistische aanpak waarbij we alle aspecten in een organisatie meewegen en dus niet alleen diegene die specifiek zijn voor softwareontwikkeling.

Het definiëren en plegen van interventies voeren we uit op basis van objectieve informatie. Deze informatie verkrijgen we onder andere door een slimme en heldere meting, waarbij we organisatiecultuur en –natuur onderscheiden. In het kort staat de organisatiecultuur voor de direct meetbare, tastbare en trainbare elementen van een organisatie. De organisatienatuur staat dan voor hoe goed de organisatie functioneert en in potentie kan functioneren gegeven de huidige wijze waarop de organisatie is ingericht. Verder leggen we de nadruk op het oplossen van kernproblemen in plaats van op het invoeren van nieuwe technologie of werkwijzen. Mocht je meer willen weten over onze aanpak, download dan het gratis ebook Blijvend succesvol met iteratief ontwikkelen.

Ook bij het kiezen en op maat maken van een ontwikkelmethode wegen we de organisatiecultuur en -natuur mee. Wat we hiermee voorkomen is een terugval naar oud gedrag en werkwijzen. Dat is namelijk een gevolg van het overvragen van medewerkers op hun natuur, ofwel de mate waarin zij kunnen voorzien in wat vanuit de organisatiecultuur van hen wordt gevraagd. Vooral in tijden van hoge werkdruk en onder stress is dat het geval.

Bewezen succesvol
Empulsys heeft al vele organisaties geholpen succesvol te zijn met moderne iteratieve of 'agile' softwareontwikkeling. Neem gerust een kijkje bij onze referenties.

Mocht je meer willen weten over hoe je blijvend succesvol kunt zijn met moderne iteratieve sotwareontwikkeling, neem dan contact op voor een vrijblijvend en kosteloos consult.

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.