Referenties

ING logo

– Mentoring van outsourced iteratieve ontwikkeling

ING had behoefte aan een nieuw systeem voor de verdeling van leads over hypotheek- en pensioenadviseurs. De bouw van de software werd uitbesteed en de overeengekomen methodologie was RUP®. De leverancier werkte met een combinatie van near- en offshoring (India). Grote uitdagingen waren de geografische spreiding van de teamleden en de beperkte ervaring met iteratief ontwikkelen. Toen de productiviteit van het team onvoldoende bleek, vroeg ING aan Empulsys om een aantal onderliggende problemen aan te pakken.

Meer...
 - Verbeteren van project en programmamanagement met het Rational Unified Process
®

Robeco Direct besloot dat een nieuwe softwareontwikkel methode nodig was die schaalbaar is en toepasbaar op een breed scala van projecten. In 2001 werd het Rational Unified Process® gekozen als methode die het best paste bij de behoeften. Een pilot werd gestart om ervaring op te doen met RUP®, onder mentoring van Empulsys. De succesvolle afronding van het project bevestigde dat RUP® inderdaad voldeed aan de behoeften van Robeco Direct en daarom werd besloten om RUP® als standaard methodiek voor alle IT projecten door te voeren.

Meer...
 - Organisatiebrede invoering van een proces op maat, gebaseerd op RUP® en Prince2.

In 2002 besloot de Ohra dat een gestandaardiseerde projectaanpak noodzakelijk was die synergie en samenwerking tussen business en IT stakeholders stimuleert. De nieuwe aanpak moest gebaseerd zijn op industrie standaarden, zodat ervaren krachten eenvoudig gevonden konden worden. Het Rational Unified Process® en Prince2 werden gekozen als de basis waarop de Ohra aanpak gedefinieerd moest worden.

Meer...
 

Allume logo

- Invoeren van iteratief requirements engineering

In 2005 erkende Allume Technolgy Partners de noodzaak om van een traditionele aanpak van softwareontwikkeling over te stappen naar een meer dynamische methode. De nieuwe aanpak gebaseerd op het Rational Unified Process® stelt Allume in staat om effectiever om te gaan met de uitdagingen en risico’s die horen bij de complexe wereld van belastingen. Als gevolg hiervan werd besloten dat wijzigingen in de requirements managementaanpak nodig waren om de vaardigheden van de organisatie te vergroten, en om de issues die uit de complexe materie van belastingen komen helder te kunnen communiceren.

Meer...
 - Divisiebrede implementatie van iteratief ontwikkelen.

In 2006 besloot de demand organisatie van Achmea divisie Sociale Zekerheid tot verdere professionalisering van het projectenbedrijf. De initiële focus lag op de werkwijze voor systeemontwerp en systeemontwikkeling. Binnen Achmea was eerder al gekozen voor Prince2® en RUP® als standaarden. Bij een ander organisatieonderdeel waren daar al de eerste resultaten mee behaald. Dit was de basis voor het management van Sociale Zekerheid om deze manier van werken te beproeven met een pilotproject. De oorspronkelijke scope werd daarbij verbreed met projectmanagement en testautomatisering. Productgericht werken en denken werd een belangrijk thema.

Meer...
 - Ontwikkeling van de RUP Business Modeling content

Delen van het Rational Unified Process® moesten worden aangepast om aan te sluiten bij recente ontwikkelingen en ervaringen uit het vakgebied. Deze wijzigingen werden overwogen om op te nemen in volgende releases van RUP®. De RUP® productmanager benaderde Empulsys in het voorjaar van 2002 met het voorstel om samen te werken met Rational om een van de disciplines een update te geven.

Meer...
 - Het opzetten van een afdeling die verantwoordelijk is voor softwareontwikkelproces en requirements engineering op basis van RUP®


In 2002 is het CIP opgericht om eenheid en optimalisatie te bereiken in het informatie management van de Nederlandse politie. In 2003 werd het Rational Unified Process ® gekozen om software delivery te standaardiseren. Prince2 werd gekozen als projectmanagementaanpak. Binnen CIP werd de Functionele Analyse (FA) afdeling verantwoordelijk gemaakt voor het software delivery proces als geheel. Hun focus lag vooral op requirements engineering, interactie design en het schatten van projecten. Vanwege een scheiding tussen demand en supply was de werkelijke softwareontwikkeling de verantwoordelijkheid gemaakt van een zusterorganisatie genaamd ISC.

Meer...
 


Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.