Samenvatting: Blijvend succesvol met iteratief ontwikkelen

Waarom lukt het in onze organisatie niet om iteratieve softwareontwikkeling in te voeren en effectief toe te passen? Waarom gaat het zo moeizaam en langzaam? Of waarom blijven de resultaten uit en valt een organisatie terug in oude gedragingen? Komen deze vragen je bekend voor? Dan is het e-book Blijvend succesvol met iteratief ontwikkelen als het ware voor jou geschreven. In het artikel koppelen we de theorie aan een helder praktijkvoorbeeld om vooral een antwoord te geven op de hiervoor gestelde vragen. Met als eindresultaat een blijvend succes met iteratief ontwikkelen.

Iedere invoering van een nieuwe werkwijze gaat gepaard met het overwinnen van weerstand tegen verandering. Er zijn talloze gevallen waarbij weerstand tegen verandering maakt dat het invoeren van een nieuwe werkwijze niet van de grond komt of mislukt. En als je als organisatie in staat bent om deze weerstand te overwinnen, dan is zelfs dat nog geen garantie voor blijvend succes. Een bekend probleem is namelijk dat een organisatie na een tijdje terugvalt op oude vertrouwde werkwijzen en gedragingen, bijvoorbeeld vlak nadat de veranderaars het pand hebben verlaten.

In het e-book Blijvend succesvol met iteratief ontwikkelen geschreven voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en effectief toepassen van iteratieve softwareontwikkeling, starten we met het opsommen van mogelijke faalfactoren waardoor iteratief ontwikkelen niet uit de verf kan komen. Bekende factoren zijn dat een organisatie teveel tegelijkertijd wil veranderen of dat de werkvloer onvoldoende ondersteuning ervaart vanuit het management.

Om antwoord te geven op de eerder gestelde vragen, nemen we de lezer mee langs bekende en recent wetenschappelijk onderbouwde concepten van organisatieontwikkeling. Het concept organisatiecultuur wordt daarbij nauwkeuriger gedefinieerd zodat het praktisch kan worden gehanteerd. Ook wordt een nieuw concept, organisatienatuur, geïntroduceerd. Waar organisatiecultuur gaat over direct meetbare en trainbare zaken als processen, procedures en vaardigheden gaat organisatienatuur over zaken die alleen indirect meetbaar zijn en die niet altijd trainbaar zijn. Het gaat dan over onbewust gedrag en handelen van het collectief van medewerkers van een organisatie.

De principes van iteratief ontwikkelen worden vervolgens gecorreleerd aan de meest cruciale cultuur- en natuuraspecten van een organisatie. De beschreven theorie passen we uiteindelijk toe in een casus over een IT-afdeling die verantwoordelijk is voor de realisatie van softwaresystemen. 

Tijdens deze casus wordt aan de hand van een objectieve meting een nauwkeurig beeld geschetst van wat er in deze organisatie aan de hand is. Op die manier kan dan goed worden beoordeeld in hoeverre de organisatie succesvol kan zijn met iteratief ontwikkelen. Vervolgens worden concrete interventies afgeleid om de huidige problematiek om te buigen. Uit de casus komt bijvoorbeeld naar voren dat het uitblijven van het beoogde succes  aantoonbaar kan worden omgebogen door interventies te plegen op het vlak van communicatie en het ontwikkelproces. 

Na de casus worden heldere antwoorden gegeven op de vragen uit de inleiding. Het e-book eindigt met een uitleg over de momenten waarop de beschreven aanpak kan worden toegepast. Je doet dat bij voorkeur aan het begin van de invoering van iteratief ontwikkelen en beter ook voordat je als organisatie onder druk komt te staan. In dat geval fungeert de meting als risicovermijdende maatregel. Je weet dan vooraf wat mogelijk is en waar je tegenaan gaat lopen in termen van weerstand tegen verandering en procesinrichting. En wanneer je eerst een pilotproject doet, kun je een doorsnede maken van die projectgroep om te kijken wat de verwachtingen en capaciteiten van de projectgroep zijn. Deze aanpak is ook toepasbaar als een project of invoering niet de gewenste resultaten oplevert en moet worden vlotgetrokken. En tot slot is de aanpak een prima middel wanneer je al succesvol bent met iteratief ontwikkelen, maar de organisatie naar een nog hoger plan wilt brengen.

Mocht je meer willen weten over hoe je blijvend succesvol kunt zijn met iteratief ontwikkelen, download dan hier dit gratis e-book.

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.