Zelfstudie - Requirements Management met het Unified Process
 • Studeren in je eigen tempo
 • Praktische oefeningen
 • Studiegids en werkboek in Nederlandse taal
 • Individuele begeleiding door ervaren docenten
 • Certificaat

Volg vandaag nog deze opleiding
Zelfs een iteratief project begint met het bepalen van einddoel en het vaststellen van een pakket aan eisen en wensen. Er is echter wel een verschil tussen een traditionele (waterval) en een moderne iteratieve aanpak. In deze requirements management opleiding leer je het inwinnen, vastleggen, organiseren en onderhouden van requirements binnen iteratieve softwareontwikkelprojecten op basis van het Unified Process. Verder leert deze opleiding je het kiezen van de meest geschikte combinatie van requirements management technieken als use cases en traceerbaarheid. Deze Empulsys opleiding is ideaal voor zowel de beginnende als meer ervaren informatie analist.

Het einddoel van de opleiding
Na deze studie ben je in staat om:

 • Stakeholders en hun (impliciete) behoeften te identificeren
 • Een probleemstelling te formuleren
 • Behoeften te vertalen naar oplossingen
 • De scope van een project vast te stellen en te beheersen
 • Requirements goed te structureren en documenteren
 • Requirements types, attributen en traceerbaarheid te kiezen en onderhouden voor je project
 • Requirements te prioriteren
 • Impact van wijzigingsvoorstellen op je requirements te bepalen
 • Een use case model te lezen en beoordelen op kwaliteit
 • Supplementary specifications te beoordelen op kwaliteit

Inhoud


Overzicht
Je leert eerst basisbegrippen en de omvang van het werkgebied van de requirements manager. Vervolgens ga je je meer verdiepen in de verschillende typen requirements en hun samenhang. Omdat wijzigingen op de requirements een normaal deel zijn van projecten, verdiep je je tot slot verdiepen in werkwijzen en technieken om deze dynamiek het hoofd te bieden.

Modules
De opleiding bestaat uit 5 modules.

Module 1 - Inleiding
Wat is requirements management en wat zijn de belangrijke basisbegrippen rond dit vakgebied?

Module 2 - Vaststellen productvisie
Hoe krijg je verschillende belanghebbenden op één lijn, hoe maak je een probleembeschrijving en wat is de rol van een Vision document?

Module 3 - Use cases & aanvullende eisen
Wat zijn use cases, wat is een use case model en wat zijn supplementary specifications?

Module 4 - Requirements organiseren
Hoe kies je requirements typen, attributen en traceerbaarheid?

Module 5 - Requirements beheren
Hoe beheer je de scope van een project, hoe prioriteer je requirements en hoe ga je om met wijzigingsvoorstellen?

Let op! Deze opleiding behandelt alleen het lezen van use cases en reviewen van een use case model. Wil je diepgaande kennis opdoen van het identificeren en schrijven van use cases. volg dan onze Zelfstudie - Effectief Use Cases Schrijven.

Lesmateriaal
De opleiding is gebaseerd op uitstekende Engelstalige literatuur aangevuld met een studiehandleiding, een werkboek met opgaven en voorbeelden. De studiehandleiding, het werkboek en de opgaven zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. De opgaven maken dat je actief met de lesstof bezig bent waardoor je enthousiast en betrokken blijft bij je opleiding. De opleiding is gebaseerd op de volgende literatuur:

 • Managing Software Requirements, A Use Case Approach, Leffingwell & Windrig, 10th printing, November 2007, ISBN 0-321-12247-X

Begeleiding


Intake
De opleiding start met een intakegesprek met je docent. Het doel van dit gesprek is om de inhoud van de opleiding af te stemmen op jouw specifieke achtergrond en behoeften, zodat je een maximaal resultaat van de studie zult hebben. Verder ontvang je tijdens dit gesprek de opleidingsmaterialen. Tot slot zul je afspraken maken over de planning, de begeleiding en de communicatie met de docent gedurende de opleiding.

Terugkoppeling en begeleiding
De studie is verdeeld in vijf modules. De studiehandleiding beschrijft voor iedere module welke hoofdstukken uit de literatuur bestudeerd moeten worden en bevat toelichtingen en aanvullingen op de literatuur. De studiehandleiding bevat ook praktische oefeningen, waarmee de zojuist opgedane kennis direct toegepast kan worden. Iedere module eindigt met een eindtoets op -opdracht.
Aan het eind van iedere module vindt tussentijdse elektronische terugkoppeling plaats. Hiervoor stuur je je uitgewerkte opgaven naar je docent. De docent zal deze vervolgens nakijken en het resultaat terugsturen.
Na de derde module is er een tussentijdse ontmoeting met je docent. Je kunt hier je voortgang bespreken. Het is verder de perfecte gelegenheid tot het stellen van vragen en verdieping van de lesstof.
Na de laatste module heb je een afsluitend gesprek. Behalve dat je hier de kans hebt om vragen stellen, ontvang je hier ook het certificaat behorende bij de opleiding. Voor het behalen van het certificaat dien je de opleiding af te ronden binnen 6 maanden na de intake.

De docent
Je docent is altijd een zeer ervaren professional op het vakgebied van de opleiding. Communicatie is mogelijk in Nederlands, Engels of Frans.

Vooropleiding


Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Basale voorkennis van iteratief ontwikkelen met het Unified Process is echter sterk aanbevolen. Mocht dit geen parate kennis zijn, volg dan eerst onze Zelfstudie - Essenties van het Unified Process. Ook dien je de Engelse taal goed te beheersen in verband met de gebruikte literatuur. Voor het kunnen maken van de opgaven moet je over een computer en een internetverbinding te beschikken.

Systeemeisen

 • Computer met MS-Word compatibele tekstverwerker
 • Internetverbinding en e-mail

Studieduur en Investering


Studieduur
De tijd die nodig is om de opleiding te voltooien is sterk afhankelijk van je voorkennis, je ervaring en van de regelmaat waarmee je tijd besteed aan de opleiding. De verwachting is dat de opleiding afgerond kan worden in minimaal 15 en maximaal 25 uur.

Investering

 • Het tarief voor deze opleiding is € 695,- excl. BTW.
 • Inclusief lesmateriaal, exclusief literatuur.
 • Literatuur kan naar keuze zelf of via Empulsys worden aangeschaft
 • Tariefswijzigingen voorbehouden.

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.