Achmea- Divisiebrede implementatie van iteratief ontwikkelen.

In 2006 besloot de demand organisatie van Achmea divisie Sociale Zekerheid tot verdere professionalisering van het projectenbedrijf. De initiële focus lag op de werkwijze voor systeemontwerp en systeemontwikkeling. Binnen Achmea was eerder al gekozen voor Prince2® en RUP® als standaarden. Bij een ander organisatieonderdeel waren daar al de eerste resultaten mee behaald. Dit was de basis voor het management van Sociale Zekerheid om deze manier van werken te beproeven met een pilotproject. De oorspronkelijke scope werd daarbij verbreed met projectmanagement en testautomatisering. Productgericht werken en denken werd een belangrijk thema.

Empulsys was al langer actief binnen Achmea bij het op maat snijden en het zorgdragen voor de praktische invulling van de principes achter Prince2® en RUP® en werd gevraagd die kennis en ervaring ook in te brengen op het professionaliseringtraject van Sociale Zekerheid. In nauwe samenwerking met het projectmanagement, het projectteam en kwaliteitsmanagement werden de standaarden op maat gesneden voor het pilotproject en vervolgens onder begeleiding van Empulsys in de praktijk gebracht. De samenwerking was zeer succesvol. Binnen de gestelde doorlooptijd en het budget werd meer functionaliteit opgeleverd dan gepland. Tevens verliep de uitrol van de software vlekkeloos. Het succes leidde tot invoering en ondersteuning van de nieuwe werkwijze op grotere schaal.

Eind 2007 werd, mede op aangeven van de opdrachtgever besloten om een groot programma op soortgelijke wijze in te richten. De opdrachtgever had de aanpak echt omarmd, niet alleen op basis van de resultaten, maar ook vanwege de sterk toegenomen navolgbaarheid en beheersing. Empulsys werd weer gevraagd om te helpen bij het toesnijden van de aanpak op de specifieke veel omvangrijkere uitdaging. Als speerpunten werden benoemd: navolgbaar risicogedreven werken, nakomen van afspraken en het stoelen van planningen op een inhoudelijk fundament.

Medio 2009 wordt nog steeds gewerkt op basis van de gezamenlijk gelegde fundamenten. De integrale aanpak en het integraal besturen van en door projectleiders is een essentieel koppelpunt gebleken.
Achmea Sociale Zekerheid en Empulsys onderhouden nog steeds een actieve relatie. Daarin staat centraal het scherp houden van de bestaande projectteams, het opleiden van nieuwe teamleden en tegenwicht bieden aan de neiging om terug te vallen in oude patronen.

“Empulsys heeft ons geleerd het potentieel van iteratieve ontwikkeling en projectbesturing om te zetten in tastbare resultaten” - Gideon Beijk, Project Manager Achmea, divisie Sociale Zekerheid

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.