Robeco Direct- Verbeteren van project en programmamanagement met het Rational Unified Process
®

Robeco Direct besloot dat een nieuwe softwareontwikkel methode nodig was die schaalbaar is en toepasbaar op een breed scala van projecten. In 2001 werd het Rational Unified Process® gekozen als methode die het best paste bij de behoeften. Een pilot werd gestart om ervaring op te doen met RUP®, onder mentoring van Empulsys. De succesvolle afronding van het project bevestigde dat RUP® inderdaad voldeed aan de behoeften van Robeco Direct en daarom werd besloten om RUP® als standaard methodiek voor alle IT projecten door te voeren.

Empulsys is actief betrokken geweest om de toepassing van RUP® te ondersteunen via mentoring op de verschillende disciplines, zoals business modeling, architectuur, programma- en projectmanagement, requirements en design. De rollen, verantwoordelijkheden en processen die nodig zijn om deze disciplines samen te laten werken zijn geïnstitutionaliseerd en dit leidde tot een toename van het aantal projecten dat op tijd en binnen budget leverde.

“Empulsys heeft ons geholpen onze visie te formuleren en na te streven en om risico’s en valkuilen hierbij te vermijden.”
- Karina Popijus, Programma Manager

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.