Presentations » Iteratief ontwikkelen met (Rational) Unified Process®
Iteratief ontwikkelen met (Rational) Unified Process®

Ondanks de stand der techniek zijn de resultaten van software projecten zijn veelal nog steeds onvoldoende. En daarbij lijkt in eerste instantie dat de mate waarin we methodische te werk gaan niet de oorzaak. Deze presentatie legt causale verbanden tussen de gekozen werkwijze en het oplossen van waargenomen problemen. Uit het pallet van mogelijk oplossingen is gekozen voor (Rational) Unified Process®. RUP® is behalve een uitgebreide methode voor de ontwikkeling van software ook een operationele project management aanpak. 

Tijdens deze presentatie wordt aan de hand van het RUP® raamwerk uitgelegd  hoe practices bijdragen aan de gewenste resultaten.  Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Vaststellen ongewenste verschijnselen
  • Van symptomen naar oorzaken
  • Pijlers (Rational) Unified Process®
  • Van werkwijze  naar resulaat

Deze presentatie is geschikt voor iedereen die betrokken is bij traditionele of iteratieve software projecten. Beschouwd vanuit een traditionele aanpak zal kunnen worden bepaald of en hoe de gehanteerde methode zelf de problemen in de hand werkt. Beschouwd vanuit een iteratieve aanpak zal kunnen worden bepaald of in de praktijk daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van iteratieve principes met de voorgestelde verbeteringen tot gevolg.

Deze presentatie is gegeven in januari 2009 en april 2009 voor het Ngi regio Utrecht en Den Haag

Download de presentatie via de onderstaande link

 

News

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.