Auto-formation – La Rédaction Efficace de Cas d'Utilisation
 • Studeren in je eigen tempo
 • Nadruk op praktijkoefeningen
 • Studiegids en werkboek in Nederlandse taal
 • Individuele begeleiding door ervaren docenten
 • Certificaat

Volg vandaag nog deze opleiding
Use cases zijn de meest gebruikte techniek voor het bepalen van eisen aan softwaresystemen (requirements). Kennis van de use cases techniek is cruciaal voor het begrip van moderne softwareontwikkelprocessen als het Rational Unified Process (RUP®). Deze Empulsys opleiding is ideaal wanneer je betrokken bent bij het identificeren, schrijven en beoordelen van use cases.

Het einddoel van de opleiding
Na deze studie ben je in staat om:

 • Use cases en actoren te identificeren
 • Een use case model te maken en structureren
 • Effectieve use case specificaties te schrijven
 • De relatie te begrijpen tussen use cases en overige requirements (o.a Vision)
 • De leesbaarheid en onderhoudbaarheid van use cases te verbeteren met business rules, glossary en supplementary specifications

Inhoud


Overzicht
Je leert eerst de plaats en het toepassingsgebied van de use case techniek binnen het softwareontwikkelproces. Daarna ga je je meer verdiepen in de structuur en het opstellen van use case modellen en use case beschrijvingen. In verschillende praktijkopdrachten zul je stap voor stap een use case gaan schrijven en structureren.

Modules
De opleiding bestaat uit 5 modules.
Module 1 - Use case basisprincipes
Wat zijn requirements en de elementen waar uit een use case model bestaat?

Module 2 - Actoren & use cases identificeren
Hoe identificeer je use cases en maak je een consistent use case model?

Module 3 - Use case schrijven
Wat is de structuur van een use case en hoe pak je het schrijven van een use case aan?

Module 4 - Detailleren en structureren van use cases
Hoe detailleer je use cases en wat zijn de mogelijke relaties tussen use cases?

Module 5 - Use cases en business rules
Wat zijn business rules en hoe kun je ze toepassen ten behoeve van meer eenduidigheid en het vergroten van de leesbaarheid?

Lesmateriaal
De opleiding is gebaseerd op uitstekende Engelstalige literatuur aangevuld met een studiehandleiding, een werkboek met opgaven en voorbeelden. De studiehandleiding, het werkboek en de opgaven zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. De opgaven maken dat je actief met de lesstof bezig bent waardoor je enthousiast en betrokken blijft bij je opleiding.
De opleiding is gebaseerd op de volgende literatuur:

 • Use Case Modeling, Spence & Bittner, 9th printing, july 2007, ISBN 0201709139

Begeleiding


Intake
De opleiding start met een intakegesprek met je docent. Het doel van dit gesprek is om de inhoud van de opleiding af te stemmen op jouw specifieke achtergrond en behoeften, zodat je een maximaal resultaat van de studie zult hebben. Verder ontvang je tijdens dit gesprek de opleidingsmaterialen. Tot slot zul je afspraken maken over de planning, de begeleiding en de communicatie met de docent gedurende de opleiding.

Terugkoppeling en begeleiding
De studie is verdeeld in vijf modules. De studiehandleiding beschrijft voor iedere module welke hoofdstukken uit de literatuur bestudeerd moeten worden en bevat toelichtingen en aanvullingen op de literatuur. De studiehandleiding bevat ook praktische oefeningen, waarmee de zojuist opgedane kennis direct toegepast kan worden. Iedere module eindigt met een eindtoets of -opdracht.
Aan het eind van iedere module vindt tussentijdse elektronische terugkoppeling plaats. Hiervoor stuur je je uitgewerkte opgaven naar je docent. De docent zal deze vervolgens nakijken en het resultaat terugsturen.
Na de derde module is er een tussentijdse ontmoeting met je docent. Je kunt hier je voortgang bespreken. Het is verder de perfecte gelegenheid tot het stellen van vragen en verdieping van de lesstof.
Na de laatste module hen je een afsluitend gespreks. Behalve dat je hier de kans hebt om vragen stellen, ontvang je hier ook het certificaat behorende bij de opleiding. Voor het behalen van het certificaat dien je de opleiding af te ronden binnen 6 maanden na de intake.

De docent
Je docent is altijd een zeer ervaren professional op het vakgebied van de opleiding. Communicatie is mogelijk in Nederlands, Engels of Frans.

Vooropleiding


Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig
Specifieke vooropleiding heb je niet nodig, maar basale voorkennis van iteratief ontwikkelen met het Unified Process is sterk aanbevolen. Mocht dit geen parate kennis zijn, volg dan eerst onze Zelfstudie - Essenties van het Unified Process. Ook dien je de Engelse taal goed te beheersen in verband met de gebruikte literatuur. Voor het kunnen maken van de opgaven heb je een computer en een internetverbinding nodig.

Systeemeisen

 • Computer met MS-Word compatibele tekstverwerker
 • Internetverbinding en e-mail

Studieduur en Investering


Studieduur
De tijd die je nodig hebt om de opleiding te voltooien is sterk afhankelijk van je voorkennis, je ervaring en van de regelmaat waarmee je tijd besteed aan de opleiding. De verwachting is dat de opleiding afgerond kan worden in minimaal 15 en maximaal 25 uur.

Investering

 • Het tarief voor deze opleiding is € 695,- excl. BTW.
 • Inclusief lesmateriaal, exclusief literatuur.
 • Literatuur kan naar keuze zelf of via Empulsys worden aangeschaft
 • Tariefswijzigingen voorbehouden.


 

Actualité

L'article en ligne "De la Modélisation Métier vers des Systèmes Informatisés" est maintenant disponible en anglais.

 

Empulsys est un Business Partner d'IBM autorisé à la revente de solutions, services et formations IBM Rational au Benelux.

 

Bulletin d'Information

Souhaitez-vous régulièrement être informé de la disponibilité de nos rapports relatifs à l'ingénierie logicielle ainsi que d'astuces s'y rapportant? Si oui, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre bulletin d'information.