Educatie » Workshops in Nederland » Van Business Modeling naar Software Systemen
Van Business Modeling naar Software Systemen

Er zit een verband tussen de business modeling discipline en requirements discipline van het Rational Unified Process®, zeker wanneer het gaat om de toepassing van de use case techniek.

Het volgende figuur geeft het verband weer tussen UML elementen uit de business modeling discipline en de requirements (en analysis & design) discipline.

  • Business Actoren geven partijen weer die gebruik maken van de diensten van een organisatie of die nodig zijn om deze diensten te leveren, al dan niet in de rol van toeleverancier, controleur of coördinator. Daarom geldt: Business Workers zijn kandidaat Actoren van software systemen.
  • Een Business Worker is een classificatie van bepaald type medewerker van een organisatie of een systeem waarmee (een deel van) verantwoordelijkheden van medewerkers zijn geautomatiseerd. Derhalve geldt: Business Workers zijn kandidaat Actoren van software systemen.
  • Wanneer een Business Worker een automatiseringssysteem weergeeft, dan noem je dat ook wel een automated business worker. Met operaties, zeg maar functies, van een Business Workers visualiseer je verantwoordelijkheden van die Business Worker. In geval van automatisering krijgen automated business workers (deels) verantwoordelijkheden van human business workers toebedeeld en daarom geldt: verantwoordelijkheden van automated business workers zijn kandidaat use cases van software systemen.
  • Business Use Cases beschrijven diensten die een organisatie kan of moet leveren aan klanten of andere partijen die een relatie hebben met die organisatie. Wanneer deze diensten deels of volledig worden geautomatiseerd, bijvoorbeeld in geval van Internet, dan geldt: Business Use Cases zijn kandidaat Use Cases van software systemen.
  • Business Rules geven op operationeel niveau invulling aan het beleid van een organisatie of wetgeving waaraan een organisatie zich dient te houden. Denk aan privacywetgeving, risicobeheersing, acceptatieregels, rekenregels, etc. Aangezien wat voor een handmatig proces geldt ook dient ook te gelden voor geautomatiseerd versie van dat proces geldt: Een systeem Use Case moet invulling geven aan Business Rules.
  • Informatie wordt in business modeling weergeven met zogenaamde Business Entities. Sommige Buiness Entities hebben een bepaalde levenscyclus. Bijvoorbeeld, hoe lang moet een offerte of een contract bijvoorbeeld worden bewaard of wanneer mag of moet het worden vernietigd? State Machines zijn een manier om de levenscyclus van Business Entities te visualiseren.
  • De levenscyclus van een Business Entity is eigenlijk een set Busines Rules en daarom geldt: State Machines in business èn software systemen dienen in overeenstemming te zijn met de gerelateerde Business Rules.
  • Bij een goed software systeem zie je het in een organisatie gebezigde jargon terug tot in de programmatuur. Daarom geldt: Business Entities zijn kandidaat (analyse) Klassen van software systemen.
  • Business Rules leggen altijd beperkingen op. Zelfs een formule voor een bepaalde berekening is een beperking. Immers, een formule maakt dat er een beperking wordt gesteld aan mogelijk uitkomsten. Beperkingen kunnen worden gevisualiseerd en geïmplementeerd door middel van mogelijk associaties tussen en kardinaliteiten van klassen. Daarom geldt: Business Rules zijn kandidaat associaties tussen klassen en kardinaliteiten.

Mocht je meer willen weten over het verband tussen business modeling en andere disciplines, kijk dan eens naar onze klassikale opleiding Business Modeling met het Unified Process.

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.