Zelfstudie - Essenties van het Unified Process
 • Studeren in je eigen tempo
 • Praktische oefeningen
 • Studiegids en werkboek in Nederlandse taal
 • Individuele begeleiding door ervaren docenten
 • Certificaat

Volg vandaag nog deze opleiding
Het Unified Process is één van de meest populaire en gedocumenteerde raamwerken voor moderne softwareontwikkeling. Het Unified Process bevat een verzameling werkwijzen die zich de in de praktijk hebben bewezen. De meest bekende varianten zijn het commercieel verkrijgbare IBM Rational Unified Process en het open source OpenUP. Deze Empulsys opleiding is ideaal wanneer je werkzaam bent in het vakgebied van softwareontwikkeling en wilt werken volgens de principes van moderne iteratieve softwareontwikkelmethoden.

Het einddoel van de opleiding
Na deze studie:

 • Heb je begrip van wat het Unified Process omvat
 • Heb je begrip van de principes achter business value gedreven softwareontwikkeling
 • Weet je hoe Unified Process zich verhoudt tot andere populaire methoden zoals waterval, Extreme Programming, Agile en Scrum.
 • Ken je de vier fasen van een project en hun doelstellingen
 • Ken je de meest belangrijke werkproducten en hun toepassing
 • Ken je de negen disciplines van het Unified Process
 • Snap je de essentie van het plannen van iteratieve projecten en iteraties
 • Weet je wat een multidisciplinair team is en waarom het Unified Process deze werkvorm gebruikt

Inhoud


Je leert eerst basisbegrippen en de principes van het Unified Process en iteratief ontwikkelen. Vervolgens ga je je meer verdiepen in het verloop van iteratieve projecten, en de inhoud van het Unified Process in termen van fasering, disciplines en werkproducten. Daarna maak je de brug naar de praktische toepassing door in te gaan op projectplanning en projectteams.

Modules
De opleiding bestaat uit 5 modules.

Module 1 - Best Practices
Wat is het Unified Process, wat zijn de belangrijkste principes en hoe verhouden ze zich tot andere populaire methoden?

Module 2 - De projectlevenscyclus
Wat zijn de vier fasen van een softwareproject en wat is de focus van iedere fase?

Module 3 - Werkproducten en disciplines
Wat zijn de belangrijkste werkproducten en disciplines?

Module 4 -Iteratieve projecten plannen
Wat zijn de beginselen van het plannen van iteratieve projecten en iteraties?

Module 5 - Teamwerk
Wat zijn multidisciplinaire teams, wat zijn de verantwoordelijkheden van de primaire rollen binnen het Unified Process en hoe werken ze samen?

Lesmateriaal
De opleiding is gebaseerd op uitstekende Engelstalige literatuur aangevuld met een studiehandleiding, een werkboek met opgaven en voorbeelden. De studiehandleiding, het werkboek en de opgaven zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. De opgaven maken dat je actief met de lesstof bezig bent waardoor je enthousiast raakt en betrokken blijft bij je opleiding.
De opleiding is gebaseerd op de volgende literatuur:

 • The Rational Unified Process made Easy, Kroll & Kruchten, 11th printing, December 2007, ISBN 0-321-16609-4

Begeleiding


Intake
De opleiding start met een intakegesprek met je docent. Het doel van dit gesprek is om de inhoud van de opleiding af te stemmen op jouw specifieke achtergrond en behoeften, zodat je een maximaal resultaat van de studie zult hebben. Verder ontvang je tijdens dit gesprek de opleidingsmaterialen. Tot slot zul je afspraken maken over de planning, de begeleiding en de communicatie met de docent gedurende de opleiding.

Terugkoppeling en begeleiding
De studie is verdeeld in vijf modules. De studiehandleiding beschrijft voor iedere module welke hoofdstukken uit de literatuur bestudeerd moeten worden en bevat toelichtingen en aanvullingen op de literatuur. De studiehandleiding bevat ook praktische oefeningen, waarmee de zojuist opgedane kennis direct toegepast kan worden. Iedere module eindigt met een eindtoets of -opdracht.
Aan het eind van iedere module vindt tussentijdse elektronische terugkoppeling plaats. Hiervoor stuur je je uitgewerkte opgaven naar je docent. De docent zal deze vervolgens nakijken en het resultaat terugsturen.
Na de derde module is er een tussentijdse ontmoeting met je docent. Je kunt hier je voortgang bespreken. Het is verder de perfecte gelegenheid tot het stellen van vragen en verdieping van de lesstof.
Na de laatste module heb je een afsluitend gesprek. Behalve dat je hier de kans hebt om vragen stellen, ontvang je hier ook het certificaat behorende bij de opleiding. Voor het behalen van het certificaat dien je de opleiding af te ronden binnen 6 maanden na de intake.

De docent
Je docent is altijd een zeer ervaren professional op het vakgebied van de opleiding. Communicatie is mogelijk in Nederlands, Engels of Frans.

Vooropleiding


Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig.
Enige ervaring op het gebied van softwareontwikkeling als programmeur, projectleider, analist, tester, architect, beheerder, kwaliteitsmedewerker of een soortgelijke rol is gewenst. Ook dien je de Engelse taal goed te beheersen in verband met de gebruikte literatuur. Voor het kunnen maken van de opgaven moet je over een computer en een internetverbinding te beschikken.

Systeemeisen

 • Computer met MS-Word compatibele tekstverwerker
 • Internetverbinding en e-mail

Studieduur en Investering


Studieduur
De tijd die nodig is om de opleiding te voltooien is sterk afhankelijk van je voorkennis, je ervaring en van de regelmaat waarmee je tijd besteed aan de opleiding. De verwachting is dat de opleiding afgerond kan worden in minimaal 15 en maximaal 25 uur.

Investering

 • Het tarief voor deze opleiding is € 695,- excl. BTW.
 • Inclusief lesmateriaal, exclusief literatuur.
 • Literatuur kan naar keuze zelf of via Empulsys worden aangeschaft
 • Tariefswijzigingen voorbehouden.

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.