Allume technology partners

Allume logo

- Invoeren van iteratief requirements engineering

In 2005 erkende Allume Technolgy Partners de noodzaak om van een traditionele aanpak van softwareontwikkeling over te stappen naar een meer dynamische methode. De nieuwe aanpak gebaseerd op het Rational Unified Process® stelt Allume in staat om effectiever om te gaan met de uitdagingen en risico’s die horen bij de complexe wereld van belastingen. Als gevolg hiervan werd besloten dat wijzigingen in de requirements managementaanpak nodig waren om de vaardigheden van de organisatie te vergroten, en om de issues die uit de complexe materie van belastingen komen helder te kunnen communiceren.

Empulsys werd gevraagd om het requirementsteam te mentoren in de ontwikkeling van requirements management vaardigheden. De volgende vaardigheden werden ontwikkeld:

  • Effectief specificeren van business rules
  • Use case modelleren
  • Het verwerken van grote aantallen declaratieve requirements in use cases
  • Iteratief ontwikkelen van requirements
  • Schrijven van hoger kwaliteit requirements door speciale aandacht voor grammatica en technieken voor technisch schrijven.

De Empulsys aanpak van mentoring combineerde training met praktische oefeningen die direct leidden tot de ontwikkeling van project deliverables, en de definitie van een requirements standaard die aan de huidige en toekomstige behoefte van de organisatie voldeed. Het team werd in staat gesteld om te leren door te doen, waardoor Allume’s investering zich versneld en maximaal uitbetaalde.

“De Empulsys ervaring heeft een requirements team opgeleverd dat gemotiveerd en vol zelfvertrouwen is, terwijl tegelijk de verbetering van de manier waarop we software ontwikkelen versneld werd.”
- Steve Ireland, Director of Software Development Allume Technology Partners
www.allume.com.au »

 

Nieuws

The online article "From Business to IT System" is now available in english.

 

Empulsys is an IBM Business Partner that provides IBM product resale, services and trainings for the Rational brand in the Benelux.

 

Nieuwsbrief

Wil je met regelmaat nieuwe gratis software delivery rapporten en tips ontvangen? Geef je dan op voor de gratis EMPULSYS nieuwsbrief.